Personnummer 7232
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-08-25
Doddatum 1872-05-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1870-06-00
Kon M
Civilstand gift
Titel Bonde
Fornamn Johannes
Efternamn Petersson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Petersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ekhult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016