Personnummer 7411
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1787-08-00
Doddatum 1868-01-11
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Stina
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Andersdotter
Dodadress Ripe, Björkelund
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7