Personnummer 7449
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1791-07-00
Doddatum 1864-09-13
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jon
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Jonasson
Dodadress V Haghult Yttergård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7