Personnummer 7463
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1792-10-00
Doddatum 1864-10-26
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Lars
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Larsson
Dodadress Holma, Rosenlund
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7