Personnummer 7476
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1794-01-00
Doddatum 1872-07-03
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Titel Dräng
Fornamn Johannes
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Andersson
Dodadress Hannabad Landbogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7