Personnummer 7489
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1794-10-00
Doddatum 1869-12-28
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johansdotter
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7