Personnummer 7602
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1753-00-00
Doddatum 1790-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon M
Titel Soldat
Fornamn Olof
Efternamn Brantrör?
NormeratFornamn Olof
NormeratEfternamn Brantrör?
Boendeadress Tånneryd
Ovrigt1 Rote Tånneryd 74, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0762
Ovrigt2 Antagen 1788, avsked 1790
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0762-1788