Personnummer 7636
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1826-00-00
Doddatum 1901-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon M
Titel Soldat
Fornamn Jonas
Efternamn Ekberg
TidigareEfternamn Olsson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Ekberg
Boendeadress Ekhult
Ovrigt1 Rote Ekhult 52, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0740
Ovrigt2 Antagen 1852, avsked 1865
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0740-1852