Personnummer 7638
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1753-00-00
Doddatum 1790-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon M
Titel Soldat
Fornamn Johan
Efternamn Ekelund
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Ekelund
Boendeadress Ekhult
Ovrigt1 Rote Ekhult 52, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0740
Ovrigt2 Antagen 1773, avsked 1790
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0740-1773