Personnummer 7652
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1829-00-00
Doddatum 1919-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon M
Titel Soldat
Fornamn Otto Edvard
Efternamn Englund
NormeratFornamn Otto Edvard
NormeratEfternamn Englund
Boendeadress Misterhult
Ovrigt1 Rote Misterhult 50, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0738
Ovrigt2 Antagen 1852, avsked 1886
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0738-1852