Personnummer 7957 7957
Kalltyp Mantalslängd 1768 Mantalslängd 1770
Kalldatum 1768-00-00 1770-00-00
Kon m m
Civilstand ogift ogift
Titel son son
Fornamn Nils Nils
Efternamn Larsson Larsson
NormeratFornamn Nils Nils
NormeratEfternamn Larsson Larsson
Boendeadress Prestorp Gästgivaregård Prestorp Gästgivaregård
FadernsTitel Hemmansägare Hemmansägare
FadernsFornamn Lars Lars
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/75 (1768), bildid: A0001550_00240, sida 235 (första sidan) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/77 (1770), bildid: A0001552_00252 (1:a sidan)
Ovrigt1 16 år