Personnummer 7993
Kalltyp Mantalslängd 1770
Kalldatum 1770-00-00
Kon k
Civilstand ogift
Titel dotter
Fornamn Ingeborg
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Brånhult
FadernsTitel Hemmansägare
FadernsFornamn Nils
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/77 (1770), bildid: A0001552_00252 (1:a sidan)