Personnummer 8409
Kalltyp Mantalslängd 1765
Kalldatum 1765-00-00
Kon m
Civilstand änk.
Fornamn Lars
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Andersson
Boendeadress Bråthult
Ovrigt1 enkling förser sig med bröd till möda?
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00309, sida 298 (första sidan)