Personnummer 8417 8417
Kalltyp Mantalslängd 1764 Mantalslängd 1765
Kalldatum 1764-00-00 1765-00-00
Kon m m
Civilstand ogift ogift
Titel son son
Fornamn Nils Nils
Efternamn Gummesson Gummesson
NormeratFornamn Nils Nils
NormeratEfternamn Gummesson Gummesson
Boendeadress Exhult Exhult
FadernsTitel hemmansägare hemmansägare
FadernsFornamn Gumme Gumme
Ovrigt1 16 år
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/71 (1764), bildid: A0001546_00294, sida 287 (första sidan) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00309, sida 298 (första sidan)