Personnummer 8477
Kalltyp Mantalslängd 1765
Kalldatum 1765-00-00
Kon k
Civilstand ogift
Titel dotter
Fornamn Bengta
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Markaryd Mg
FadernsTitel Hemmansägare
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Larsson
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00309, sida 298 (första sidan)