Personnummer 8525 8525
Kalltyp Mantalslängd 1764 Mantalslängd 1765
Kalldatum 1764-00-00 1765-00-00
Kon m m
Civilstand ogift ogift
Titel son son
Fornamn Jon Jon
Efternamn Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Jon Jon
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson
Boendeadress Ripe Ripe
FadernsTitel Hemmansägare Hemmansägare
FadernsFornamn Nils Nils
FadernsEfternamn Jonsson
AttGora 8057 8057
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/71 (1764), bildid: A0001546_00294, sida 287 (första sidan) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00309, sida 298 (första sidan)