Personnummer 8537
Kalltyp Mantalslängd 1765
Kalldatum 1765-00-00
Kon k
Civilstand ogift
Titel dotter
Fornamn Kierstin
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Koddeböke
FadernsTitel Hemmansägare
FadernsFornamn Lars
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00309, sida 298 (första sidan)