Personnummer 8540
Kalltyp Mantalslängd 1765
Kalldatum 1765-00-00
Kon k
Civilstand ogift
Titel dotter
Fornamn Sissa
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Sissa
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Haghult Vg
FadernsTitel Hemmansägare
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Jonsson
Kalla1 Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00309, sida 298 (första sidan)