Personnummer 856
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-02-26
Doddatum 1902-08-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1876-06-23
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hjortsberga
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013