Personnummer 873
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1845-04-25
Doddatum 1926-03-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1925-01-02
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hörja 11
Dodforsamling Hörja (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013