Personnummer 893
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-06-04
Doddatum 1911-11-26
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Sanna
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013