Personnummer 896
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-02-10
Doddatum 1923-08-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1887-03-09
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johan Petter
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Johan Petter
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Björneslätt, Lättorp
Dodforsamling Hudene (Älvsborgs län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013