Personnummer 898
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-07-19
Doddatum 1928-09-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1919-04-03
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Timsfors
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Anm: Död i Helsingborg
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013