Personnummer 901
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-08-06
Doddatum 1924-08-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-10-22
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Jonsson
TidigareEfternamn Johansdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Jonsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Berg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013