Personnummer 902
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-04-24
Doddatum 1931-05-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1926-03-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Maja Stina
Efternamn Jönsson
TidigareEfternamn Timström
NormeratFornamn Maja Stina
NormeratEfternamn Jönsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013