Personnummer 915 7150
Kalltyp SDB SDB
Fodelsedatum 1843-06-24 1832-10-11
Doddatum 1920-05-03 1891-07-25
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-03-09
Kon K K
Civilstand gift ogift
Fornamn Johanna Johanna
Efternamn Andersson Andersson
TidigareEfternamn Petersson
NormeratFornamn Johanna Johanna
NormeratEfternamn Andersson Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Snärshult 3 Gulastorp 6
Dodforsamling Vittsjö (L) Ignaberga (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Sveriges dödbok 7 1860-2016