Personnummer 9154 9154
Kalltyp Folkmängdsredogörelser Folkmängdsredogörelser
Fodelsedatum 1847-08-21 1847-08-21
Kalldatum 1868-00-00 1865-00-00
Kon k k
Civilstand og og
Titel piga bondedottren
Fornamn Christina Christina
Efternamn Nilsdotter Nilsdotter
NormeratFornamn Kristina Kristina
NormeratEfternamn Nilsdotter Nilsdotter
Boendeadress Hulabäck Hulabäck
Ovrigt1 Flytt till Danmark 1868 Flytt till Danmark 1862
Kalla1 Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna, SE/RA/420401/01/H 3 AA/38 (1868) Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna. SE/RA/420401/01/H 3 AA/23 (1865)