Personnummer 9177
Kalltyp Folkmängdsredogörelser
Fodelsedatum 1844-02-17
Kalldatum 1868-00-00
Kon m
Civilstand og
Titel dräng
Fornamn Nils Peter
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils Peter
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Holma
Ovrigt1 Flytt till Finland 1868
AttGora 906
Kalla1 Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna, SE/RA/420401/01/H 3 AA/38 (1868)