Personnummer 918
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-03-02
Doddatum 1917-02-03
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Kristina
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013