Personnummer 9191
Kalltyp Folkmängdsredogörelser
Fodelsedatum 1848-00-00
Kalldatum 1870-00-00
Kon k
Civilstand og
Titel tjänstepigan
Fornamn Ingrid
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Ingrid
NormeratEfternamn Andersdotter
Boendeadress Högaholma
Ovrigt1 Flytt till Nordamerika 1870
Kalla1 Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna, SE/RA/420401/01/H 3 AA/48 (1870)