Personnummer 9218
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1791-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Civilstand g
Titel soldat
Fornamn Samuel
Efternamn Flink
TidigareEfternamn Karlsson
NormeratFornamn Samuel
NormeratEfternamn Flink
Boendeadress Flässeryd (66)
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Ingeborg Andersdotter 1790-07-05
BarnArvinge Karl 1815, Johanna 1817, Jonas 1819
Ovrigt1 död ca 1820
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 A1:5 p.8