Personnummer 9276
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1791-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Civilstand g
Titel soldat
Fornamn Nils
Efternamn Hassel
TidigareEfternamn Jönsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Hassel
Boendeadress Bråthult
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Gunnel Nilsdotter 1787
BarnArvinge Johannes 1813, Pernilla 1814, Maja Stina 1815, Jakob 1817, Nils Johan 1820, Stina 1823, Sven 1825
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 A1:6 p.73
Kalla3 A1:7 p.125
Kalla4 A1:8 p.73, p.79