Personnummer 928
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-12-02
Doddatum 1924-07-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1920-08-19
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Karlsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013