Personnummer 9336
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1756-00-00
Doddatum 1789-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Civilstand g
Titel soldat
Fornamn Anders
Efternamn Kanon
TidigareEfternamn Jonsson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Kanon
Boendeadress Åmot (70)
Dodadress Västra Haghult Vg ST
Dodforsamling Markaryd (G)
Kalla1 Centrala soldatregistret