Personnummer 9367
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1768-00-00
Doddatum 1808-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Civilstand g
Titel soldat
Fornamn Måns
Efternamn Lunta
TidigareEfternamn Johansson
NormeratFornamn Måns
NormeratEfternamn Lunta
Boendeadress Haghult (77)
Dodadress Norra Haghult ST
Dodforsamling Markaryd (G)
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Christjon Nilsdotter 1770
BarnArvinge Christina 1798, Johannes 1803, Marta Catrina 1806
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 A1:4 p.63, p.339