Personnummer 937
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1843-01-03
Doddatum 1918-07-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1912-07-24
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Stina
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Johansson
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Böshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013