Personnummer 942
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-04-03
Doddatum 1907-05-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1905-07-31
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fjärholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)