Personnummer 9445
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1774-00-00
Doddatum 1809-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Civilstand änkl
Titel soldat
Fornamn Olof
Efternamn Pihl
TidigareEfternamn Persson
NormeratFornamn Olof
NormeratEfternamn Pil
Boendeadress Vekaboda (51)
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges 1:a g. Karing Abrahamsdotter. 2:a g.Gunnel Larsdotter 1779
BarnArvinge Helena 1804
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 A1:4 p.93, p.367