Personnummer 948 997 6962
Kalltyp SDB SDB SDB
Fodelsedatum 1842-05-09 1840-04-16 1828-05-29
Doddatum 1905-11-04 1905-01-10 1875-01-29
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00 2017-00-00
Kon K K K
Civilstand ogift gift ogift
Fornamn Anna Anna Anna
Efternamn Johannesdotter Johannesdotter Johannesdotter
NormeratFornamn Anna Anna Anna
NormeratEfternamn Johannesdotter Johannesdotter Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd
Dodadress Fägerhult Frälsegård, Björkedal Holma, Björkbacken Koddeböke
Dodforsamling Markaryd Markaryd Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Sveriges dödbok 7 1860-2016 Sveriges dödbok 7 1860-2016
DatumAndratCivilstand 1865-04-23
AttGora HFL: s. 228
Titel Piga