Personnummer 9493
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1771-00-00
Doddatum 1808-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Titel soldat
Fornamn Carl
Efternamn Stavh?Stork?
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Karl
NormeratEfternamn Stavh?Stork?
Boendeadress Skiphult (73)
Kalla1 Centrala soldatregistret