Personnummer 9519
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1684-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Titel soldat
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Trälora
Kalla1 Centrala soldatregistret