Personnummer 9568
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1698-00-00
Doddatum 1718-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Titel soldat
Fornamn Pähr
Efternamn Tånberg?
TidigareEfternamn Andersson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Tånberg?
Boendeadress Tånneryd (69)
Kalla1 Centrala soldatregistret