Personnummer 9580
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1708-00-00
Doddatum 1742-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Titel soldat
Fornamn Tuved?
Efternamn Wassman
TidigareEfternamn Nilsson
NormeratFornamn Tuve?
NormeratEfternamn Vassman
Boendeadress Ryd (72)
Kalla1 Centrala soldatregistret