Personnummer 9588
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1757-00-00
Doddatum 1790-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Civilstand g
Titel soldat
Fornamn Jon
Efternamn Vinter
TidigareEfternamn Persson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Vinter
Boendeadress Skiphult (73)
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Svenborg Nilsdotter
BarnArvinge Gustaf 1777, Maria*1781, Margaretha*1787
Kalla1 Centrala soldatregistret
Kalla2 A1:2 p.43
Kalla3 A1:3 p.33