Personnummer 9602
Kalltyp Soldatregistret
Fodelsedatum 1709-00-00
Doddatum 1742-00-00
Kalldatum 2020-00-00
Kon m
Titel soldat
Fornamn Jacob
Efternamn Åhlendahl?
TidigareEfternamn Bengtsson
NormeratFornamn Jakob
NormeratEfternamn Ålendal?
Boendeadress Gällareböke (76)
Kalla1 Centrala soldatregistret