Personnummer 970
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-01-09
Doddatum 1909-07-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1862-01-11
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf
Efternamn Karlsson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng, Hualtet
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013