Personnummer 9710
Kalltyp Vigslar charta sigillata
Kalldatum 1748-00-00
DatumAndratCivilstand 1748-09-02
Kon m
Civilstand og
Titel dräng
Fornamn Nils
Efternamn Carlsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Karlsson
Boendeadress Koddeböke
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Botill Persdotter
Ovrigt1 Charta Sigillata: 16
Kalla1 Kronobergs läns landskontor (G) EV:5 (1748) sid 2231-2232