Personnummer 989
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-09-29
Doddatum 1904-07-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1891-06-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Maria
Efternamn Blomqvist
TidigareEfternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Maria
NormeratEfternamn Blomkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Nedre Glumslöv 15
Dodforsamling Glumslöv (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013