Personnummer 993
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-09-29
Doddatum 1920-04-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-10-05
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Stina
Efternamn Flink
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Flink
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013