Personakt Antavla

IV:11 Carl Gustaf Johannesson

X - Hemmansägare. Blev 75 år.

Far:V:21 Johannes Larsson (1812 - 1889)
Mor:V:22 Ingeborg Nilsdotter (1813 - 1871)

Född:1854-06-11 Ifla Månsagård, ST, Södra LjungaModerns ålder: 41.
Bosatt:1854 Ifla Månsagård, Annaberg, Soldattorp, Södra LjungaInhyses
Bosatt:mellan 1854 och 1855 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
Döpt:1854-06-16 Södra LjungaDopvittnen: Sold. Johan Ljungberg på Gustavslund, Ifla Ödegård, Dr. Johannes Svensson i Ljunga. Hustru Elin Jonasdotter i Stenshult av Pjätteryd socken. Pigan Maria Gummesdotter i Ljunga.
Bosatt:mellan 1855 och 1862 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
Bosatt:mellan 1866 och 1872 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
Konfirmerad:1869-11-18 Södra Ljunga kyrka
Bosatt:mellan 1872 och 1873-10-27 Ifla Wådagård, Södra LjungaDräng
Flytt:1873-10-27 Ifla, Södra Ljunga -> TrarydFlyttattest nr 39
Flytt:1876-11-16 Markaryd -> KylhultDräng.
Flyttattest 19.
Folio uti Husförhörsboken: 306
 
Bosatt:mellan 1876-11-16 och 1878-10-21 Kylhult, TrarydDräng.
Bosatt:mellan 1878-10-21 och 1879 Skafta Ng, TrarydDräng.
Bosatt:1880 Skafta Nilsagård, TrarydCarl Gustaf Johannisson, Backstuguhjon, f 1854, Ljunga. Hemort: Skafta Nilsagård. Hustru: Thilda Andersdotter, f 1856, Markaryd. Barn: Hjalmar, f 1880.
Bosatt:mellan 1880 och 1884-11-11 Skafta Nilsagård, Rosendahl, TrarydÅkte iväg till N. Amerika igen 1884 och kom tillbaka 1888-04-10.
På hustrun Tilda står det: "Mannen Carl Gust. Johannisson attesterades med h. (b?) till Amerika 83 10/5; dit han afreste ensam, hustrun vistas i Markaryd hos fadern."
 
Emigrerade:1881-03-16 DanmarkUtvandrade 1881-04-26 från Skafta Nilsagård Backstugan, Traryd, till Danmark.
Backstugusittare (gift man). Ska vara född 11 september. Reste ensam.
(Källa: Husförhörslängd s. 38, Emibas emigrationsakt post 258761: Traryd G 1881 048)
 
Emigrerade:1883-05-10 Skafta Nilsagård, Traryd -> USAFlyttattest: 29.
Flyttboken: Carl Gustaf Johannisson (f. 54) H. (f. 56). Folio: 38.
Husförhörsboken: Mannen afrest till Amerika 83 10/5 men hustru och barn äro qvar. Hustrun vistas i Markaryd hos sin fader.

Enligt flyttboken följer hustrun med, men enl. hfl. stannar hon kvar
 
Immigrerade:1884-11-18 USA -> Skafta Nilsagård, TrarydTorpare.
Ensam.
 
Dopvittne:1885-10-24 Skafta Nilsagård, TrarydEmil Wahlfrid, f 29/9, döpt 24/10 1885, Beterås pag. 632.
Son till Gustafva Andersdotter & Axel Johansson.
Dopvittnen: Torparen Carl Gustaf Johannesson och hans hustru Thilda Andersdotter i Skafta Nilsagd.
 
Emigrerade:1888-04-10 Skafta Nilsagård, Traryd -> USA, via MalmöUtvandrad 10/4 1888 till Amerika
Backstugusittaren. Gift man
Flyttattest: 17.
Utvandrade tillsammans med familjen, hustrun Tilda, Carl Hjalmar, Gustaf Agarth och Gerda Olivia.
(Källa: Husförhörslängd, s. 54. Emibas emigrationsakt: Traryd G 1888 014)
 
Bosatt:från 1892-04-10 Klint Ög, TrarydKöpebref
Härigenom försälja vi undertecknare vårt egande 3/32 mantal af Kronoskattehemmanet Klint Östreg. i Traheryds socken Sunnerbo härad till Carl G. Johansson i Skafta och hans hustru Thilda Andersdotter för en oss emellan öfverenskommen köpesumma af Tvåtusen tvåhundra / 2200 / kronor vilken summa är dels kontant och dels genom särskilda förbindelser till fullo betalt och härmed qvitteras ...
Sålunda handlat som skedde i Klint Östreg. d. 10 April 1892
Mathilda SAlomonsson F A Bengtsson
Seljarne

Lagfartsbevis utfärdat 11 Mars 1901.
 
Immigrerade:1892-06-15 USA -> Klint Ög, TrarydHemmansägare.
Flyttattest: 7.
 
Bosatt:1900 Klint Ög, TrarydKarl Gustaf Johannesson, f 1854 i Södra Ljunga i Kronobergs län. Hemmansägare. Hemort: Klint Östergård, Traheryds församling. Hustru: Tilda Andersdotter, f 1856, Markaryd.
Barn: Karl Hjalmar, f 1883 i Markaryd, Gustaf Agardt, f 1885 i Traryd, Gerda Olivia, f 1888, John Hugo, f 1893, Johan Arvid, f 1897, Ester Teresia, f 1899.
 
Död:1930-04-03 Klint, Traryd
Begravd:1930-04-12 TrarydThilda Johansson bjuder in till begravning i Traryds kyrka lördagen den 12 april 1930 kl 1 e.m. Samlingen sker i sorgehuset kl 9 f.m.
Bouppteckning:1930-06-20 Sunnerbo HäradsrättÅr 1930 den 20 juni förrättades af undertecknade bouppteckning efter Hemmansegaren Karl Gustaf Johansson från Klint i Traheryds socken som afled den 3 April detta år ock efter sig lemnat följande sterbhusdelegare Nemligen hustrun ock barnen
1/ hustrun Tilda Johansson, Klint
2/ sonen Arvid Karlsson, Klint
3/ dottern Fru Emmy Larsson, Åsa
Desse myndiga ock närvarande
4/ sonen Gustaf Agard Carlsson, Sangis
5/ sonen Karl Hjalmar Carlsson, Sävedalen
vilkas rätt bevakas av J H Wilander enligt fullmakter
6/ dottern Gerda Wiberg, Bockaway Blvd C 118 USA
7/ dottern Ester Zoupas, 50 Madovland, USA
8/ sonen Hugo Karlsson, Ozone Park (New York) USA
Dessas i Amerika vistandes rätt bevakas af J H Wilander enligt fullmakt.
Boett uppgafs under edlig förpliktelse af Enkan Tilda Johansson samt antecknades ock värderades i följande ordning
Tillgångar: Fastighet 3/32 mantal Klint Östregård, taxev. 5,900:00
... ... ...
Summa tillgångar: 13,739.86
Summa skulder: 1300 (300 kr i begravningskostnader, 1000 kr enl testamente till Arvid)
 
Arvskifte:1932-04-27 Åsa, Traryd

Äktenskap med IV:12 Tilda Johannesson f. Andersdotter (1856 - 1937)

Vigsel:1880-02-28 MarkarydJohannisson, Carl Gustaf Dräng fr Björkelund under Bökhult qvarnagd (?) Traheryd S. F. 28/5 1853. Andersdr. Thilda, Hemmadotter fr Ekhult Södregd. f. 1856. Fol. 414.

Contrahenterna båda närvarande, begärde ¿ båda lysning till äktenskap ¿ Thildas fader inlemnade skriftligt bifall. Närvarande vittnen: Johan Ellman (?) och Matilda Andersdotter i Ulfsbäck.
Lysning 25/11, 24/1, 1/2 och 8/2.

Ytterligare källa: Markaryd fsg (G) Husförhör 1877-1881 AI:12 p 414 GID 830.18.3600
 

Barn:
Hjalmar C (1880 - 1881)
Carl Hjalmar Carlsson (1883 - 1958)
Gustav Agardt Carlsson (1885 - 1971)
Gerda Olivia Wiberg (1888 - 1989)
Jenny Elisabeth Carlsson (1892 - 1892)
Albert Inus Carlsson (1893 - 1893)
Johan Hugo Carlsson (1893 - )
Oskar William Carlsson (1895 - 1898)
Johan Arvid Karlsson (1897 - 1968)
Ester Teresia Zouppas f. Carlsson (1899 - 1960)
III:6 Emmy Ingeborg Larsson (1901 - 1981)

Noteringar

Släktskap indikerat via DNA.
Kalle köpte Klint Östregård av Frans Bengtsson då dennes familj växt sig för stor för huset. De flyttade istället till Bråna, och 1896 vidare till Backagården i Gräsholma. Nästan ett sekel senare kommer Kalles ättlingar att återigen ta över en gård efter Frans Bengtsson. 1987 flyttar William och Anna in på Backagården efter att Ernst Bengtsson dött och med honom hela sin släkt.
_ _ _

Köpekontrakt Klint 3:32, Johanslund
Till Torparen Johan Jonasson härstädes och hans Hustru hafver jag bortsålt en afsöndrad lägenhet från mit Hemman (3/32 ...) i Klint af Traheryds socken för evärdelig tid på följande sätt nemligen. ...
2/ I Köpesumma för omskrifne lägenhet skall köparne, till mig, den 12 förstkommande Mars betala Femhundra (500) kronor, och då Köpesumman blifver betalt skall formligt Köpebref utfärdas och mina åtkomsthandlingar aflämnas för lagfartsvinnande. ...
4/ Och kommer afsöndrade lägenheten att erhålla namnet Johanslund.
5/ I årlig skatt skall Köparne till Åboen betala 1 krona om lägenheten framdeles blifver beviljningstaxerad ock påförd fyrskatt (?) då skall skatten till åboen i allo upphöra.
6/ Genom denna handel skall den af köparne innehafvande Torpkontrackt i allo upphöra att vara gällande.
Sålunda öfverenskommet ock afslutatt (?) i Klint den 15 januari år 1902.
C G Johansson Säljare
Jona Jonasson m.h.o.p. Köpare
Förestående köpesumma 500 kr är betalt den 12 mars 1902. Kvitteras C G Johansson

Laga skifte för Klint 1863 (ungefärligt citat) - Kalle och Tildas gård som då ägdes av Nils Larsson:
1860 den 27 November ¿33 ......"Nils Larsson med skyldighet att utflytta till fig. No 1439, tilldelas alla sina ägor i ett sammanhang intill Gräsholma och Hamphults rågångar. Denna åboe har erhållit såsom äng den del af det s.k. Hökhultet som Östreg. förut häfdat, äfvensom denna gårds skogsäng jemte de kärr som äro belägna öster om Oxintaget närmast Gräsholma rågång; Som till denna hemmansdel ej eller faller någon åker måste odling verkställas å fig. N:ris 1440, 1441, 1444, 1446 och 1447, hvilken jord är tjänlig till åker".
Åbon Nils Larsson fick således i samband med skiftet montera ner sin mangårdsbyggnad i närheten av Lagan och Kvarnaholmsbron och bygga upp den på nytt (framför bokstaven G på kartan). Ägorna ärvdes i mitten av 1870-talet av sonen Sven Nilsson. Då den senare emigrerade till USA 1890 köptes gården av Frans Aug. Bengtsson och vidare till Karl Gustaf Johannesson.
/Bengt E.

Historiska kartor över Klint: Sidan 1, sid 73, etc.
etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?archive=REG&showmap=true&searchType=v&nbOfImages=138&sd_base=lm07&sd_ktun=0001xhxo&mdat=1311537412


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1854 Bosatt 1854 Ifla Månsagård, Annaberg, Soldattorp, Södra Ljunga
>1854 Bosatt mellan 1854 och 1855 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
1854 Födelse 1854-06-11 Ifla Månsagård, ST, Södra Ljunga
1854 5 dagar Dop 1854-06-16 Södra Ljunga
>1855 Bosatt mellan 1855 och 1862 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
1856 2 år Makan IV:12 Tilda Johannesson f. Andersdotter föds 1856-08-12 Holmen Ekhult, Markaryd
1856 2 år Brodern Johan August Johannesson föds 1856-12-18 Södra Ljunga
>1866 Bosatt mellan 1866 och 1872 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
1869 15 år Konfirmation 1869-11-18 Södra Ljunga kyrka
1869 15 år Systern Anna Cathrina Johannesdotter dör 1869-11-22 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
1871 16 år Modern V:22 Ingeborg Nilsdotter dör 1871-05-23 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
1871 17 år Brodern Johan August Johannesson dör 1871-09-12 Ifla Wådagård, Liatorp, Södra Ljunga
>1872 Bosatt mellan 1872 och 1873-10-27 Ifla Wådagård, Södra Ljunga
1873 19 år Flytt 1873-10-27 Ifla, Södra Ljunga -> Traryd
1876 22 år Flytt 1876-11-16 Markaryd -> Kylhult
>1876 Bosatt mellan 1876-11-16 och 1878-10-21 Kylhult, Traryd
>1878 Bosatt mellan 1878-10-21 och 1879 Skafta Ng, Traryd
1880 Bosatt 1880 Skafta Nilsagård, Traryd
>1880 Bosatt mellan 1880 och 1884-11-11 Skafta Nilsagård, Rosendahl, Traryd
1880 25 år Vigsel IV:12 Tilda Johannesson f. Andersdotter 1880-02-28 Markaryd
1880 26 år Sonen Hjalmar C föds 1880-07-25 Skafta Nilsagård, Traryd
1881 26 år Emigration 1881-03-16 Danmark
1881 26 år Sonen Hjalmar C dör 1881-05-02 Traryd
1883 28 år Emigration 1883-05-10 Skafta Nilsagård, Traryd -> USA
1883 29 år Sonen Carl Hjalmar Carlsson föds 1883-09-20 Skafta Nilsagård, Rosendahl, Traryd
1884 30 år Immigration 1884-11-18 USA -> Skafta Nilsagård, Traryd
1885 31 år Sonen Gustav Agardt Carlsson föds 1885-09-23 Skafta Nilsagård, Traryd
1885 31 år Dopvittne 1885-10-24 Skafta Nilsagård, Traryd
1888 33 år Emigration 1888-04-10 Skafta Nilsagård, Traryd -> USA, via Malmö
1888 34 år Dottern Gerda Olivia Wiberg föds 1888-07-07 Skafta Nilsagård, Traryd
1889 35 år Fadern V:21 Johannes Larsson dör 1889-10-11 Ifla Månsagård, Södra Ljunga
>1892 Bosatt från 1892-04-10 Klint Ög, Traryd
1892 38 år Immigration 1892-06-15 USA -> Klint Ög, Traryd
1892 38 år Dottern Jenny Elisabeth Carlsson föds 1892-09-25 Klint Ög, Traryd
1892 38 år Dottern Jenny Elisabeth Carlsson dör 1892-10-07 Klint Ög, Traryd
1893 39 år Sonen Albert Inus Carlsson föds 1893-07-26 Klint Ög, Traryd
1893 39 år Sonen Johan Hugo Carlsson föds 1893-07-26 Klint Ög, Traryd
1893 39 år Sonen Albert Inus Carlsson dör 1893-07-31 Klint Ög, Traryd
1895 40 år Sonen Oskar William Carlsson föds 1895-06-05 Klint Ög, Traryd
1897 42 år Sonen Johan Arvid Karlsson föds 1897-04-24 Klint Ög, Traryd
1898 43 år Sonen Oskar William Carlsson dör 1898-01-24 Klint Ög, Traryd
1899 44 år Dottern Ester Teresia Zouppas f. Carlsson föds 1899-03-22 Klint Ög, Traryd
1900 Bosatt 1900 Klint Ög, Traryd
1900 46 år Brodern Jonas Johannesson dör 1900-12-07 Daltorpet, Öjhult, Pjätteryd
1901 47 år Dottern III:6 Emmy Ingeborg Larsson föds 1901-11-21 Klint Ög, Traryd
1909 55 år Brodern Ägare Nils Peter Johannesson Lans dör 1909-11-08 Boarp Stakag, Furulund, Södra Ljunga
1930 75 år Död 1930-04-03 Klint, Traryd
1930 Begravning 1930-04-12 Traryd
1930 Bouppteckning 1930-06-20 Sunnerbo Häradsrätt
1932 Arvskifte 1932-04-27 Åsa, Traryd
 
 
Carl, Tilda, Agardt, Emmy, Arvid, Ester, Hjalmar, Gerda, mellan 1928-1930